Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ĐÓN XUÂN - Thơ Xướng Họa PHAN KHÂM - NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

Bài xướng
TIN XUÂN

Có còn con én báo tin xuân
Vẫn kiếm tìm nhau chốn bụi trần
Chiếc lá lìa cành khuya tống cựu
Cành hoa nở nụ sớm nghinh tân
Dòng sông hoài niệm màu thanh thủy
Ngọn núi trầm tư sắc bạch vân
Đá biết tuổi vàng chưa đá nhỉ
Bao giờ nhân diện chút nhân tâm

PHAN KHÂM


Bài họa
ĐÓN XUÂN

Vần thơ ươm nụ đợi mùa xuân
Mưa tuyết nhẹ rơi phủ cõi trần
Vắng tiếng chim ca thời son trẻ
Không màu hoa thắm thuở thanh tân
Khăn xưa phảng phất mùi phương thảo
Áo cũ nhạt phai sắc cẩm vân 
Đốt nén hương lòng chờ đón Tết      
Mai vàng thấp thoáng nở trong tâm

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003