Aug 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VẪN NGÓNG CHỜ - Họa Thôi Nhé, Thơ Hồ Trường An.
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

Bốn bể thuyền đi ghé mấy bờ
Sao không trở lại bến ngày xưa?
Gió đưa mây trắng bay tìm mộng
Trăng giãi sóng vàng thêu dệt mơ
Mở dạ sắt son lơi nét bút
Vời tay ngà ngọc chuốt bài thơ
Bây giờ kỷ niệm mờ trên cát
Gềnh đá thùy dương vẫn ngóng chờ

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

Xướng: 
 

                   THÔI NHÉ

Thôi nhé triều dâng sóng ngợp bờ
Chân trời đâu nữa cánh buồm xưa?
Lang thang khắp lối tàn hoa bướm
Bỡ ngỡ cuối đường rụng ước mơ
Thuyền gió, gềnh trăng, ơi tháng mộng!
Vườn sương, ngõ nắng, hỡi mùa thơ!
Bao giờ? Ôi biết bao giờ nữa?
Hé cửa bình minh luống đợi chờ. 

          HỒ TRƯỜNG AN

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003