Jul 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
KRISTINE SA


Sinh năm : 1984 tại Hoa Kỳ
Nghề nghiệp : Sinh viên

Cộng tác viên của nhiều Websites:
Nhánh Nhỏ, Vietbang.com, v.v...

Kristine Sa, nhà thơ trẻ, Việt Nam. Với trái tim nổi lửa, và tiếng hát lên ngôi. Những rung động đam mê không che giấu đã đi vào ca khúc. Thơ sinh động như người. Thơ hé ngực, phơi da. Vần điêu trẻ trung, Kristine Sa lừng lững bước vào đời. Tuổi 20 yêu cuồng sống vội, với thi ca.

Hồ An

Tất cả các bài của tác giả KRISTINE SA:
    IN REACH OF A DREAM - Thơ Kristine SA, Hồ An dịch tiếng Việt - Thơ mới & thơ tự do - Sep 17, 2014
    A FAMILIAR TUNE - Thơ Kristine SA - Hồ An dịch Tiếng Việt - Thơ mới & thơ tự do - Aug 28, 2014
    CHASTITY - Hồ An dịch tiếng Việt - Thơ mới & thơ tự do - Jan 13, 2014
    THE LONELINESS - Hồ An dịch Tiếng Việt - Thơ mới & thơ tự do - Jan 02, 2014
    CHERRY BLOSSOMS - Hồ An dịch thơ Kristine Sa - Thơ mới & thơ tự do - Oct 19, 2013
    ANYTHING IS POSSIBLE - Hồ An dịch Kristine Sa - Thơ mới & thơ tự do - Mar 24, 2009
    JUST ONE MORE NIGHT - Hồ An dịch Tiếng Việt - Thơ mới & thơ tự do - Sep 29, 2008
    SHALLOW - Hồ An dịch Tiếng Việt. - - Thơ mới & thơ tự do - Jul 31, 2008
    BEAUTIFUL GIRL - Hồ An dịch Kristine Sa - Thơ mới & thơ tự do - Jul 17, 2008
    SAY GOOD BYE - Thơ Kristine Sa, Hồ An dịch tiếng Việt - Thơ mới & thơ tự do - Jul 02, 2008
    SHE - Hồ An dịch Thơ Kristine Sa - Thơ mới & thơ tự do - May 17, 2008
    SELL ME YOUR LOVE - Hồ An dịch Tiếng Việt - Thơ mới & thơ tự do - May 02, 2008
    NEVER WAS SCARED - Thơ Kristine SA, Hồ An dịch Tiếng Việt - Thơ mới & thơ tự do - Feb 22, 2008
    DON'T LET ME DREAM - Hồ An, Hà Phương Hoài, Minh Thư dịch Tiếng Việt - Thơ mới & thơ tự do - Sep 15, 2006

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003