Jul 28, 2021   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
SAY GOOD BYE - Thơ Kristine Sa, Hồ An dịch tiếng Việt
KRISTINE SA

Kristine Sa, nhà thơ trẻ, Việt Nam. Với trái tim nổi lửa, và tiếng hát lên ngôi. Những rung động đam mê không che giấu đã đi vào ca khúc. Thơ sinh động như người. Thơ hé ngực, phơi da. Vần điêu trẻ trung, nghìn tuổi. Kristine Sa lừng lững bước vào đời. Tuổi 20 yêu cuồng sống vội, với thi ca.

Hồ An

. Say Good Bye

Let us say good bye
Before it starts to hurt,
Before it really stings
Let us make our peace
Before it tears apart
Before the hate begins
#

I'll let go of dreams
You let go of plans
We'll let go of yesterday
And each others' hands
#

Let us cure the heartbreak
Before it spreads some more
Before it further disburses
Let us say good bye
To this ill-mannered love
Before it really hurts

Kristine Sa


Hãy Nói Lời Chia Biệt

Hãy nói lời chia biệt
Trước khi mình hành nhau
Trước khi mình lừa bịp
Cho ân tình bớt đau
Trước khi mình cấu xé
Khi thù ghét khởi đầu
#
Gạt người ra khỏi mộng
Hãy người về cõi riêng
Ðừng nhớ gì ngày cũ
Kỷ niệm chim trong quên
#
Chửa trái tim thương tích
Trước cơn đau phủ phang
Trước khi la thu địch
Hảy chia tay nhẹ nhàng
Trước tinh yêu mắc dịch
Trước đau thương muộn màng

HỒ ANCreated by Hiep Nguyen, Sept. 2003