Jul 28, 2021   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
CHASTITY - Hồ An dịch tiếng Việt
KRISTINE SA

 

Let me be that virtuous soul
That lies not upon you
But beside you
Cleanse away this smoked handkerchief
To be as white as angels' wings
Bleach these stains of uncouth acts
These crude remains of impulsive behaviour
#
Let me be that chastely soul
That warms you near me
And not from within
There are no vacancies for intruders
No welcoming for thieves
#
Steal not this treasure
That cannot be seen
Or bought
Or sold
But is most precious to me
#
Let me be as innocent as young Utopian babies
And not as vandalized as I am now
#
Chastity?
Let me be chaste

Kristine Sa
06 . 08 . 99

Thuần Khiết

Hãy nhìn em như một người thánh thiện
Chưa từng dối gian anh
Phần anh đừng bao biện
Hãy gột sạch chiếc khăn tay ám khói vô tình
Như đôi cánh thiên thần trắng tinh
Tẩy dấu vết vụng về thô kệch
Khuyết tật dư bôi xấu phẩm cách mình
#
Hãy nhìn em như một người toàn thiện
Thêm nồng ấm khi gần
Không chỉ là bên trong khép kín
Mà em luôn từ khước mọi tình thân
Luôn dự phòng trộm đạo
#
Không cách gì chiếm đoạt kho tàng
Không thể bày hàng
Hoặc mua
Hay bán
Với em, là điều trân quý vô vàn
#
Hãy xem em ngây khờ như đứa trẻ duy tâm
Không phá phách như là em đang phá
#
Và vô cùng thuần khiết
Như em đã

Hồ An


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003