Jul 16, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
NEVER WAS SCARED - Thơ Kristine SA, Hồ An dịch Tiếng Việt
KRISTINE SA

I was never scared to love you
Only scared to lose
And when life split up our paths
I was afraid to choose
#

But I was never scared to love you
No doubt existed there
I may have been a little shy
A little reluctant to share
#

But I was never scared to love you
From the inside to the out
I dove in fearless without a clue
Of what love was all about
#

Without a hint of a beginning
An end or an in-between
Still I was never scared to love you
Perhaps I should have been

Kristine Sa
01 . 21 . 00

Không Ngại

Em chưa từng ngại yêu anh
Chỉ lo duyên nợ không thành mà thôi
Lỡ mình ngã rẽ chia đôi
Là điều em hãi giữa đời biển dâu
#
Yêu anh nào ngại nông sâu
Bao lâu hoa nở, bao lâu hoa tàn
Chỉ là đôi chút ngỡ ngàng
Chút em phiền muộn bàng hoàng khi chia
#

Em không lo lắng này kia
Trước sau như đã nguyện thề cùng anh
Chim câu nào sợ lưới tình
Lòng này đã quyết, cao xanh chứng lời
#

Ðâu là khởi điểm đây trời
Ðâu là chặng cuối, giữa đời với nhau
Vẫn em chẳng ngán gì đâu
Yêu anh, yêu mãi trước sau một lòng.

Hồ An

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003