Jul 09, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
ANYTHING IS POSSIBLE - Hồ An dịch Kristine Sa
KRISTINE SA

Kristine Sa, nhà thơ trẻ, Việt Nam. Với trái tim nổi lửa, và tiếng hát lên ngôi. Những rung động đam mê không che giấu đã đi vào ca khúc. Thơ sinh động như người. Thơ hé ngực, phơi da. Vần điêu trẻ trung, Kristine Sa lừng lững bước vào đời. Tuổi 20 yêu cuồng sống vội, với thi ca.

Hồ An

Anything Is Possible

A crumpled leaf fell from the ground
and landed on a tree.
A drop of rain rippled through the sky,
it had fallen from the sea.
#
An owl closed his eyes at ten,
and slept throughout the night.
A touch of water kissed a wick,
and lit the candle bright.
#
Who talks of the impossible?
I say they should wake up.
For bees can very well be stung
Truth is nothing but a lie,
and reality is a dream.
#
Once awaken, you'll find the world
Is not to what it seems.
To every rule made in life,
an exemption is conceived.
Anything is possible,
if only you believe.

Kristine Sa


Mọi Thứ Ðều Khả Thể

Chiếc lá rách rụng xuống đời
Như nhánh sầu nào đang rơi
Hạt mưa dỡn sóng từ muôn trượng
Như từ lòng biển khơi
#
Con cú nhắm mắt buổi ngày
Và suốt đêm đẫy giấc
Giọt nước hôn tim bấc
Thắp đỏ ngọn đèn cầy
#
Ai nói điều bất khả
Hãy thức tỉnh đi người
Con ong chính bạo vào phiến đá
Ngỡ tảng bánh mềm thôi
#
Sự thật là gian dối
Hiện thực là mơ hoa
Khi thức tỉnh sẽ nhìn ra thế giới
Không như cái sẽ là
#
Mỗi quy tắc trong đời
Chỉ là huyễn tượng thôi
Mọi thứ đều khả thể
Là khi ta yêu người

Hồ An
 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003