Jul 28, 2021   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
SHE - Hồ An dịch Thơ Kristine Sa
KRISTINE SA

Kristine Sa, nhà thơ trẻ, Việt Nam. Với trái tim nổi lửa, và tiếng hát lên ngôi. Những rung động đam mê không che giấu đã đi vào ca khúc. Thơ sinh động như người. Thơ hé ngực, phơi da. Vần điêu trẻ trung, Kristine Sa lừng lững bước vào đời, Tuổi 20 yêu cuồng sống vội, với thi ca.

Hồ An

SHE

She,
I wish that she was me
I wish that I could be
Be looked at lustfully
like she
#

Talk,
The way she smoothly talks
The beauty in her walk
That leaves them all in shock
obsessively
#

To be her I would die
She stares me in the eye
Each time the mirror's lie
pierces through me
#

She,
I wish that I could be
What others seem to see
What feigned image of me
is she?

She is me. Why can't I believe?

Kristine Sa
10 . 02 . 01

Dịch Tiếng Việt

Nàng

Ước chi nàng là mình
Ước giản đơn như vậy
Vẻ khát vọng chân tình
Bỏng cháy

#
Nói
Như giọng dịu dàng kia
Quyến rũ từ dáng đi
Ðể lại cơn địa chấn
Cơn ám ảnh dị kỳ
#
Tôi
Thèm giống nàng dù phải chết
Trong ánh mắt tuyệt vời
Qua tấm gương phỉnh gạt báo đời
#
Nàng
Ước gì tôi thế ấy
Ðiều gì sẽ xảy ra
Nếu tôi dối lòng mình như vậy
Nàng là tôi. Là thực hay ngoa?

Hồ An

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003