Jul 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
JUST ONE MORE NIGHT - Hồ An dịch Tiếng Việt
KRISTINE SA

If I had just one more night / To have you within reach
To surround my reluctant soul / With the warmth I've beseeched
#

To run my fingers thoroughly / Through that silky hair I miss
Then brush them softly over the lips / I've craved so long to kiss
#

To interlock your sturdy legs / Around my knees and shins
To just blur out where you would end / And where I would begin
#

If I had just one more night / To hold you restlessly
To marinate each part of you / With every drop of me
#

To feel you breathing on my neck / Then down my collarbone
Let me have that one more night / To pretend I'm not alone
And satisfy this aching need / To love you like before
Yet if I had that one more night / I'd want so

Kristine Sa
01 . 09 . 00

Chỉ Còn Ðêm Cuối Cùng

Nếu như em chỉ còn đêm cuối cùng / Trong vòng tay anh ấm nồng
Quấn lấy linh hồn em sét rỉ / Bằng hơi ấm chàng, như em hằng van vỉ
#
Em sẽ luồn từng ngón tay khắp cùng / vuốt những cọng tóc mượt mà óng ánh tơ nhung
Em chải chúng bằng môi hôn mềm mại / Và khẩn khoản đòi hôn vùi, hôn mãi
#
Em sẽ đan đôi chân cứng chàng, cách riêng / Giữa đùi gối em và ống quyển mềm
Kết nối ảo huyền khúc cuối anh / Và nơi bắt đầu em
#
Nếu như em chỉ còn một đêm này nữa / Em sẽ ghì xiết anh nghẹt thở
Sẽ tẩm đẫm toàn thân anh ướt mèm / Bằng những giọt mưa em
#
Ðể thấy hơi thở anh trét quanh vòng cổ / Và thấp xuống đường vai, xuống nữa
Hãy cho em thêm một đêm anh / Ðể giả đò như em chưa từng đơn lẻ, một mình
#
Hãy đáp ứng sự khao khát vô bờ / Ðể yêu anh, như yêu tự ngàn xưa
Nếu như em chỉ có anh đêm nữa, thiệt tình / Em sẽ không ngừng muốn anh.

Hồ An

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003