Aug 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
HÀ THƯỢNG NHÂN

Tên thật: PHẠM XUÂN NINH
Sinh tại làng Hà Thượng Thanh Hóa.
Khởi viết 1950, trước 1945 dạy học

Cư ngụ tại SAN JOSE - USA

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:
Bên Trời Lận Đận,  Thơ 1998

 

Tất cả các bài của tác giả HÀ THƯỢNG NHÂN:
    Họa thơ TRẦN VẤN LỆ - Thơ mới & thơ tự do - Jul 06, 2011
    Họa ÐÓN XUÂN VUI BÚT – thơ TRÙNG QUANG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Feb 16, 2011
    TỰ THUẬT - Thơ cổ điển & tiền chiến - Nov 20, 2010
    NGÂM CHƠI - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 18, 2010
    VIẾT CHO HAI NGƯỜI BẠN - Thơ cổ điển & tiền chiến - Feb 28, 2010
    MÙA THU NHỚ - Thơ mới & thơ tự do - Nov 03, 2006
    CŨNG PHẢI CHÀO THUA - Thơ mới & thơ tự do - Sep 06, 2006
    ÔNG GIÀ SẮP TÁM MƯƠI TƯ NGỒI SAU CỬA SỔ VIẾT THƯ LÀM THỨ GÀ TOI - Họa thơ Lạc Thủy ÐQB - Thơ cổ điển & tiền chiến - May 05, 2004
    Bài Họa 1: "THU" - Thơ HUỆ THU - - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 08, 2004
    NHỚ NGƯỜI THƠ SAY - Thơ mới & thơ tự do - Mar 15, 2004
    CUỐI NĂM GỬI ANH MẠC KINH - Thơ cổ điển & tiền chiến - Feb 02, 2004
    ÐÊM KHÔNG NGỦ, NGHĨ VẨN VƠ... - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jan 29, 2004
    THUẬT HOÀI và bài họa của THIÊN TÂM - Thơ cổ điển & tiền chiến - Dec 30, 2003
    VIẾT ÐÙA LÚC 80 TUỔI - Thơ cổ điển & tiền chiến - Dec 09, 2003
    LẦU HOÀNG HẠC - Thơ cổ điển & tiền chiến - Dec 03, 2003
    Họa bài “GỬI NGƯỜI YÊU” của NGUYỄN VẠN AN - Thơ cổ điển & tiền chiến - Nov 09, 2003
    NHÌN TRĂNG - Thơ mới & thơ tự do - Oct 11, 2003

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003