Aug 15, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CUỐI NĂM GỬI ANH MẠC KINH
HÀ THƯỢNG NHÂN
Ôi anh bạn Mạc Kinh tình nghĩa!
Tôi làm sao có thể quên anh?
Một thời nức tiếng tài danh,
Ví lòng yêu nước trở thành nạn nhân.
Khi quốc biến nhà gần nhau quá,
Nay bỗng nhiên lại hóa ra xa.
Tưởng như mới đó hôm qua,
Hai người một chiếc vespa chạy dài.
Mới chớp mắt cả hai đầu bạc,
May trên đường lưu lạc còn nhau.
Thời gian nước chảy qua cầu,
Bạn bè ngoảnh lại trước sau vắng dần.
Sức tuy mỏi, tinh thần vẫn vậy,
Chuyện nước non nghĩ thấy đau lòng!
Tự Do, Dân Chúng (*) còn không?
Chỉ còn quanh quẩn mấy ông lão già.
Ðọc lịch sử lòng ta càng thẹn,
Lại Tết rồi! biết hẹn gì nhau?
Nghĩ thôi cứ sống cho lâu,
Càng thương nỗi bạn càng đau nỗi mình.

HÀ THƯỢNG NHÂN
Ðón Giao Thừa Giáp Thân

· Hà Thượng Nhân viết cho báo Tự Do,
· Mạc Kinh là Chủ nhiệm báo Dân Chúng

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003