Jul 09, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ÐÊM KHÔNG NGỦ, NGHĨ VẨN VƠ...
HÀ THƯỢNG NHÂN
nửa khuya tỉnh giấc tựa bao lơn
thức,ngủ làm sao cứ chập chờn
một tiếng chim gù cơn gió lạnh
nửa vành trăng khuyết bóng mây vờn
bạn thân bốn biển còn không đó
nỗi nhớ bao năm phỏng có sờn
Lã Vọng ngày xưa ngoài tám chục
vẫn còn đủ sức cứu giang sơn.

Hà Thượng Nhân
Giao Thừa Tết Giáp Thân - 2004

Bài Họa: THẤY MÌNH VÔ TÍCH SỰ

Năm Dê chỉ biết truyện bông lơn
Tết Khỉ còn toan chập với chờn
Nay thấy Chưởng Môn lo biếng ngủ
Mai nhìn Dzịt đẹt giận quên vờn
Ưu thời già lão còn phong kín
Mẫn thế trẻ trung vẫn chẳng sờn
Mới thấy thứ mình vô tích sự
Dám đâu đu với Ðẩu cùng Sơn

LẠC THỦY ÐỖ QUÝ BÁI.

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003