Jul 16, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
Bài Họa 1: "THU" - Thơ HUỆ THU -
HÀ THƯỢNG NHÂN
Nghe Thu hiu hắt một trời thơ ,
Lòng lại xôn xao thực bất ngờ .
Trời đất bỗng dưng mà náo nức
Ngày đêm sao lại cứ mong chờ ?
Trăng trong hẳn bạn đang mời rượu ?
Ruột đứt tằm riêng vẫn nhả tơ
Xích Bích ngàn sau còn kẻ đọc .
Bồi hồi canh vắng dễ làm ngơ

Hà Thượng Nhân

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003