Jul 07, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
TỰ THUẬT
HÀ THƯỢNG NHÂN

I

Ðã chẳng học trò của Khổng Khưu
Lại không tỳ hổ khí thôn ngưu
Canh khuya chén rượu chờ trăng tỏ
Người trước cơn say bán áo cừu
Giữa chốn thi đàn bao thú vị
Ngoài trường chính trị lắm cơ mưu
Tiên ư ? chỉ cốt sao đừng tục
Bất oán mà ta cũng bất vưu

II

Bất oán mà ta cũng bất vưu
Gió trăng trời đãi khách phong lưu
Ðền đài miếu vũ ba trò hão
Nông sĩ công thương một lũ cừu
Biết thiếu biết thừa chưa biết đủ
Sao bình sao thứ tại sao ưu
Có ai ngoài chốn xa xăm ấy,
Vang động muôn trùng tiếng hải cưu.

HÀ THƯỢNG NHÂN


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003