Aug 15, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
NHÌN TRĂNG
HÀ THƯỢNG NHÂN
(06/17/2003 )

Người ta lên mặt trăng
Mặt trăng gần quá nhỉ
Anh muốn về Sài Gòn
Sài Gòn xa đến thế!

Sài Gòn xa hơn trăng
Trăng đêm đêm vẫn thấy
Lòng anh, em thấu chăng?
Thấm trên từng trang giấy

Trong cuộc cờ họ chơi
Mình là con tốt thí!
Ước vọng cả một đời
Chưa được làm thi sĩ

Trăng nhìn anh lặng lẽ
Anh nhìn trăng cảm thông
Vẳng xa vài tiếng dế
Trời đất càng mênh mông.

HÀ THƯỢNG NHÂN

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003