Jul 09, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
THUẬT HOÀI và bài họa của THIÊN TÂM
HÀ THƯỢNG NHÂN
Ngoài tám mươi xuân giữa cuộc đời,
Nghĩ thôi bất quá một trò chơi.
Nói câu tài nghệ cho vui vẻ,
Nhắc chuyện đua tranh khéo vẽ vời!
Lý Bạch rượu thơ chưa đủ lãi,
Ðông Pha trăng gió nghĩ thêm lời.
Bạch am ai đó người năm cũ?
Giãi tấm chân tâm giữa đất trời.

Mới đó nhìn vào tám lẻ ba,
Ðông Châu đâu dám học Kinh Kha!
Thăng trầm, bĩ thái nhường ông Tạo,
Ðàn đúm, rong chơi nết họ Hà.
Lòng muốn về vui nơi thảo dã,
Ðời sao cứ lụy chốn phồn hoa!
Anh em bốn bể còn đông đủ,
Thỉnh thoảng thi đàn lại có ta.

HÀ THƯỢNG NHÂN

--------------

CẢM TÁC

Họa THUẬT HOÀI của Bác Hà
Thiên Tâm

Ðã trải bao mưa nắng cõi đời,
Tri âm đồng điệu kiếm ai chơi?
Văn chương thăm thẳm nhìn cao vút,
Nghệ thuật mênh mông ngắm tuyệt vời!
Triết lý tiềm tàng đâu thấy mối,
Ðạo tâm u uẩn chẳng nên lời.
Tha hương sống mãi, dù quen đó,
Mây cứ bâng khuâng trắng ngút trời...

Kinh tế suy. Mười thất nghiệp ba,
Cõi đời chưa hẳn giấc Nam Kha!
Ði về, bói quẻ cầu kinh Dịch?
Xướng họa, đề thơ học bác Hà.
Trời đất rợp màu mây trắng mắt
Lũng đồi tươi sắc cỏ đơm hoa
Xuân này, Iraq xô “thần tượng”
Chuyên chính đương trùm tổ quốc ta!...

THIÊN TÂM

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003