Jul 07, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ÔNG GIÀ SẮP TÁM MƯƠI TƯ NGỒI SAU CỬA SỔ VIẾT THƯ LÀM THỨ GÀ TOI - Họa thơ Lạc Thủy ÐQB
HÀ THƯỢNG NHÂN
Lạc Thủy ngày nay lộng quá rồi !
Kìa loài điểu thú cũng còn đôi
Cặp môi ,khoé mắt khi nhàn rỗi
Bóng mát đường xa lúc nghỉ ngơi
Bậc thánh vẫn còn chưa thoát được
Con người cũng đến thế mà thôi !
Rồi ông có lúc ông già chứ !
Cứ chịu làm gà sắp sửa toi.

Hà Thượng Nhân


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003