Jul 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
NGÂM CHƠI
HÀ THƯỢNG NHÂN


* Tặng Lãng Nhân Phùng Tất Ðắc

Ờ ! Trong chốn phùng trường tác hý
Dám khôn kia đem ví dại này
Trăm năm rũ áo trắng tay
Ngựa xe một nước cờ bày oái oăm
Xưa lừng lẫy tiếng tăm Vương Bột
Gác Ðằng Vương lạnh một vầng trăng
Bán sinh phong cốt lăng tằng
Ai rằng lãng tử, ai rằng dật dân
Nghĩ đến chữ bạch vân thương cẩu
Chút lợi danh bôn tẩu hoài công
Cái ta với cái vô cùng
Biết đâu mà có mà không mà tìm
Ðem hiện tại nhận chìm dĩ vãng
Lấy tương lai xóa ván bài thua
Thì sao những lúc vui đùa
Chẳng nghiêng dóc túi mà mua trận cười
Năm với tháng não người nhân thế
Máy thời gian có nể nang mình
Hát ngao một khúc vong tình
Trong ly rượu chát thoáng hình phù du

Hà Thượng Nhân

Sài gòn năm 1959


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003