Jul 09, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VIẾT ÐÙA LÚC 80 TUỔI
HÀ THƯỢNG NHÂN
Gửi Lương Trúc (người đã gợi hứng cho
Thâm Tâm viết Tống Biệt Hành)

Chẳng đợi không chờ, tám chục hơn,
Giữa đời vẫn cứ chạy lơn tơn.
Ðói nghèo đôi lúc càng thêm thú,
Tù tội nhiều năm vẫn chẳng sờn.

Gắng sức chỉ mong lòng thoải mái,
Thừa hơi đi chuốc chuyện căm hờn.
Bao nhiêu sách vở bao năm đọc,
Lục lọi bây giờ mất hết trơn.

HÀ THƯỢNG NHÂN


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003