Jun 17, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
HẠT CÁT

Tên thật : Trần Bạch Vân  
Nghề nghiệp : Fashion Designer
Hiện ngụ tại Philadelphia
Cộng tác viên của nhiều Websites 

Tất cả các bài của tác giả HẠT CÁT:
    HOANG ÐƯỜNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 14, 2017
    HÓA SINH - Thơ cổ điển & tiền chiến - May 08, 2017
    PHÙ HOA - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 29, 2014
    LUÂN HỒI - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 19, 2014
    HẠT MƯA MẤY TUỔI - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 14, 2014
    CỎ HOA - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 09, 2014
    ÐỐI KÍNH - Thơ cổ điển & tiền chiến - May 17, 2014
    TỐ NHƯ - Thơ mới & thơ tự do - Mar 16, 2012
    BIÊN KIỀU - Thơ cổ điển & tiền chiến - May 01, 2011
    MAI CÓ AI VỀ - Thơ mới & thơ tự do - Aug 11, 2010
    NHẤT PHIẾN VÂN - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jul 06, 2010
    MƯA NẮNG SÂN TRƯỜNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 08, 2006
    CÕI TÔI MƯA NẮNG... - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 30, 2006
    DIỂU DIỂU QUAN HÀ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Aug 28, 2005
    QUỲNH HOA - Thơ cổ điển & tiền chiến - Nov 27, 2004
    THIÊN NHAI NGUYỆT - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jul 17, 2004
    LƯU GIAN (Dịch Giữa Dòng - Thơ SƯƠNG MAI) - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 28, 2004
    NGUYỆT BÁN, Dịch Hán Văn Thơ SƯƠNG MAI - Thơ mới & thơ tự do - Apr 24, 2004
    U MỘNG - Thơ mới & thơ tự do - Apr 17, 2004
    TRẦM BỔNG CHUÔNG NGÂN - Thơ mới & thơ tự do - Apr 13, 2004
    PHÂN THÂN TRUYỀN KỲ - Truyện/Ký - Mar 16, 2004
    DẠ DẠ (Thơ Trung Hoa) - Thơ cổ điển & tiền chiến - Mar 16, 2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003