Jun 17, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
HÓA SINH
HẠT CÁT

Vụ lộ phi y phảng phất,
Thiên thu phách điệu cổ thi.
Liêu lạc huân tà trụ xứ,
Lai sinh trạch hóa hà y ?

Dịch tiếng VIỆT:

HÓA SINH

Áo bay lãng đãng sương mù,
Nghìn thu gõ nhịp trên tờ cổ thi.
Dừng chân héo hắt tà huy,
Mốt mai biết chọn thân gì hóa sinh?           

HẠT CÁT

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003