Oct 01, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
PHÙ HOA
HẠT CÁT

Ngói rêu
hồn đá xanh mùa,
Có ai về
kể chuyện xưa Lý Trần?
Nghe chung…
đá cũng bâng khuâng
Trong nghiên mực 
đọng mấy tầng phù hoa  

 HẠT CÁT

 

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003