Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
HOANG ÐƯỜNG
HẠT CÁT

 

Hàm tình khổ miên cộng ngã,
Nguyệt hàn đê tỏa yên sương.
Trầm hương vân hiên khinh bạc,
Vi phong xuy quá hoang đường.

Dịch tiếng Việt:

HOANG ÐƯỜNG

Ngậm ngùi thao thức cùng ta,
Là khung nguyệt lạnh la đà khói sương.
Hiên mây nhè nhẹ trầm hương,
Gió hiu hiu thổi hoang đường qua đây.

HẠT CÁT

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003