Aug 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
HÀ TRUNG YÊN

Tên thật: NGUYỄN NGỌC CHÂU
Bút hiệu: HÀ TRUNG YÊN, LÊ NHẬT THĂNG

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:

- Hồi Tưởng 1967
- Những Khối Vuông Tâm Tình 1988
- Niềm Xanh 1992
- Hương Xa 1993
- Âm Vang Thơ Nhạc 1994

Tất cả các bài của tác giả HÀ TRUNG YÊN:
    DUYÊN NỢ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jul 02, 2013
    CÒN NỒNG - Thơ mới & thơ tự do - Jul 20, 2012
    ẤM TÌNH - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 01, 2012
    RIÊNG AI - Thơ cổ điển & tiền chiến - Feb 28, 2012
    XIN CHÀO THI HỮU - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jan 10, 2012
    HÓA THÂN - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jan 26, 2011
    THAO THỨC - Thơ cổ điển & tiền chiến - Sep 06, 2010
    ẢO CHÂN - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jul 23, 2010
    RỒI MAI - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 21, 2010
    HỮNG HỜ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 05, 2010
    HONG THƠ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 26, 2010
    HẸN NGÀY - Thơ cổ điển & tiền chiến - Mar 12, 2010
    CÓ THẤU LÒNG CHƯA? - Thơ mới & thơ tự do - Nov 02, 2008
    TƯ DUY - Thơ cổ điển & tiền chiến - Dec 06, 2007
    ÁO MỎNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jul 26, 2007
    CHIM ÐẬU - Thơ cổ điển & tiền chiến - Mar 03, 2006
    ÐÓN CHỜ - Bài họa 3 - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 25, 2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003