Aug 15, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
TƯ DUY
HÀ TRUNG YÊN

Thôi đã vong thân tàn quốc sử
Mà nay viễn địa tủi tâm tình
Trong lòng ta vấn vương lưu lạc
Giữa xứ người hoài niệm chiến chinh
Đừng khóc nữa câu thề bạch định
Ôi mơ chi chén rượu thanh bình
Thời gian tóc rụng mang hư ảo
Hai sáu năm dài mộng tái sinh

Xin nhờ vá hộ áo xuân xanh
Viết rõ thân đau một chữ Đành
Ý sống Đèo Ngang cùng Núi Cấm
Đường đời Bến Hải với Sông Gianh
đuổi hươu, chém rắn thời cơ lỡ
Mài kiếm, coi sao sự nghiệp quành
Thổi sáo nghe từng âm đẫm lệ
Có gì thao thức suốt năm canh?

HÀ TRUNG YÊN

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003