Jul 16, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
HÓA THÂN
HÀ TRUNG YÊN

Lòng tan theo nước trường giang
Sông qua khúc rẽ lại vàng chân mây
Bọt trôi chở trắng niềm tây
Bèo run bát cậy thuyền đầy bâng khuâng
Bởi tôi e nắng cao tầng
Ðem thơ hỏi đóa trăng quầng ra sao
Hồn vơi cửa vịnh khát khao
Kỳ chưa vị mặn đã vào hóa thân...

Hà Trung Yên
 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003