Jul 09, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
RIÊNG AI
HÀ TRUNG YÊN

Nhớ ai tặng nắng mùa đông
Một chiều dừng bước áo hong đường tà
Thơ ai cài đóa liên hoa
Nở trên hồ vắng lòng ta ngát rồi!
Ðợi ai cỏ rạp nơi ngồi
Vì trăng tới muộn cho tôi đứng chờ
Nhớ ai sông rộng hai bờ
Bơ vơ đò nhỏ bây giờ ở đâu ?

Hà Trung Yên


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003