Aug 15, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CHIM ÐẬU
HÀ TRUNG YÊN

Tôi khoác chăn bông ngắm lạnh lùng
Tưởng mình tâm sự kẻ cô trung
Mùa Xuân chờ rụng mai run rẩy
Sân tuyết đang cao gió mịt mùng
Nhớ lắm quê ta nồng tiếp cận
Sầu dài đất khách tủi bao dung
Xứ người thư chậm thơ nghèo muộn
Kìa có chim đơn đậu nhánh tùng

HÀ TRUNG YÊN
[14-02-2006]


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003