Aug 06, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ÁO MỎNG
HÀ TRUNG YÊN

Trĩu cánh chim tình vượt biển xanh
Sao hoang mang sợ mộng không thành
Anh sầu vương mắt hồn phai nắng
Em cảm hoài thơ ý ẩn danh
Nhớ nước mơ dài câu hạnh ngộ
Thương ai mong hết chuyện lâm hành
Mây quê thăm thẳm ngày tương biệt
Trở lại Hoa Kỳ áo mỏng manh.

HÀ TRUNG YÊN
[07-02-2006]

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003