Jul 09, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ẢO CHÂN
HÀ TRUNG YÊN

Thương nhé đời ta hết hạ xuân
Thu đông còn lại mất trăng ngần
Thời gian chất tuổi nhiều xương mỏi
Hạnh phúc trong đời lắm lệ ngân
Ôi mắt ngày xưa lòng sớm ngọt
Hỡi năm mây trẻ mộ thêm gần
Nằm dài ngơ ngẩn, tìm hoa phượng
Chỉ gặp sương mờ lẫn ảo chân

HÀ TRUNG YÊN
[08-02-2006]


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003