Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
KATHY TRẦN


Tên thật: TRẦN THỊ KHƯƠNG
1961-1968: Nữ sinh TRƯNG VƯƠNG
1969-1974: Luật Khoa, Văn Khoa, Sư Phạm Sài Gòn
1969-1979: Dậy học
1979-1982: Des Moine Area Community College
1982-1987: Programmer
1987- ......: Công chức

TÁC PHẨM ÐÃ XUẤT BẢN:

1997: ÐÀN ÔNG, ÐÀN BÀ: Truyện Phiếm
1998: ÐƯỢC VAY NỤ CƯỜI: Truyện dài
1999: NỬA SƠN HÀ: Truyện dài
2000: KHÔNG CẦN ÐÀN BÀ? Truyện Phiếm
2001: NGỌC HÂN: Truyện Ngắn
 

Tất cả các bài của tác giả KATHY TRẦN:
    TÔI CŨNG MUỐN CÓ MỘT NGƯỜI VỢ - Truyện/Ký - Aug 26, 2005
    CÁC BÀ, CÁC CÔ! - Truyện/Ký - Mar 04, 2005
    CHUYỆN THỂ DỤC CỦA CÁC ÔNG - Truyện/Ký - Feb 06, 2005
    CÁI NGÀN VÀNG - Truyện/Ký - Jan 24, 2005
    LẲNG LƠ THÌ CŨNG CHẲNG MÒN - Truyện/Ký - Dec 10, 2004
    GIÀ GÂN - Truyện/Ký - Jan 29, 2004
    CÒN GÌ LÀ XUÂN - Truyện/Ký - Oct 24, 2003
    Kathy Trần TRANH CỬ THỐNG ĐỐC CALI - Truyện/Ký - Oct 23, 2003

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003