Aug 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
HỒ LINH


Sinh năm 1939
tại Phát Diệm, NINH BÌNH

- Cựu học sinh CHU VĂN AN
- Luật gia, Nhà Văn
- Hiện định cư tại San Jose, California, USA

Những tác phẩm đã xuất bản: (tiểu thuyết & truyện ngắn)

- Như Khói Như Sương,
- Ma Cỏ, -
- Thung Lũng Ma, -
- Nhan sắc Mấy Ðộ, -
- Hồn Phương Nam
- Cô Nụ,
- Táng Xác Trôi Sông, -
- Thét giữa Hoàng Hôn, -

- Tùy Bút HỒ LINH.

.
 

Tất cả các bài của tác giả HỒ LINH:
    ÐƯỜNG THI - Thơ cổ điển & tiền chiến - Mar 11, 2015
    DUYÊN - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 02, 2013
    NGÀY SAU - Thơ cổ điển & tiền chiến - Dec 18, 2011
    TÌM ÐÂU - Thơ cổ điển & tiền chiến - Sep 22, 2011
    CỐ CỰU - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jul 28, 2011
    CỐ NHÂN - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jul 23, 2011
    VUI GIẤC BA SINH - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jul 18, 2011
    ÐÒ KHUYA - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 15, 2011
    PHỤ BẠC - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jul 04, 2008

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003