Jul 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
TÌM ÐÂU
HỒ LINH

Ta lạc người xa giữa thế gian
Vời trông chỉ thấy núi mây ngàn
Niềm đau chất ngất chừng vô tận
Người đó phương nào than khóc than? 

      HỒ LINH.


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003