Jul 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
PHỤ BẠC
HỒ LINH

Thống trách chi nhau đến phũ phàng
Ðôi mình trót lỡ chuyến đò ngang
Tưởng như em nói câu tình phụ
Hay chính ta người gây xót thương

HỒ LINH.

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003