Jul 04, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
NGÀY SAU
HỒ LINH

Nghìn xưa đã chẳng có ta
Nghìn sau chăng nữa như là chiêm bao
Dẫu cho hiện diện thủa nào
May còn nấm đất khóc gào cỏ xanh 

      HỒ LINH.


 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003