Jul 04, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CỐ CỰU
HỒ LINH


- Tặng Tùng Linh

Phần ba thế kỷ xa nhau
Bỗng đâu gặp lại khác nào hôm qua
Tóc xanh tóc trắng phôi pha
Tìm mình vẫn đập như thời đôi mươi

HỒ LINH.


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003