Jul 09, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
NGÔ TỊNH YÊN
Hình ảnh
#1
Bấm vào hình
để phóng to

Sinh năm : 1963
Quê quán : Saigon

Tác phẩm đã xuất bản:
- Ở Nơi Nào Cũng có Tình Yêu (1994) Nhân Chứng ấn hành
- Lãng Mạn 2000 (1996), Nhà xuất bản Ðời.
- Lục Bát Khỏa Thân Trăng Mật (2002) N & M
Tất cả các bài của tác giả NGÔ TỊNH YÊN:
    TRẢ TÌNH CHO YÊU - Thơ cổ điển & tiền chiến - Feb 22, 2016
    TRÁI TIM KHÔNG CÓ TUỔI GIÀ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Dec 14, 2015
    ÐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Sep 04, 2015
    LỬA, RƠM - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 17, 2015
    THI SĨ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Mar 03, 2015
    XUÂN TÌNH - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jan 28, 2015
    BOLSA - Thơ mới & thơ tự do - Nov 06, 2014
    NHỮNG NGÓN TAY KÝ ỨC - Thơ mới & thơ tự do - May 07, 2014
    GÁNH THƠ QUA NHỮNG CHỢ ÐỜI - Thơ mới & thơ tự do - Apr 14, 2014
    LÒNG TÔI AI CHẺ NHỮNG TÀN TRO BAY? - Thơ mới & thơ tự do - Apr 01, 2014
    THƠ TRÊN LƯỚI - Thơ mới & thơ tự do - May 14, 2013
    NGÃ NGỰA - Thơ cổ điển & tiền chiến - Mar 09, 2013
    TRĂM DÂU CỨ ÐỔ ÐẦU TẰM - Thơ mới & thơ tự do - Jan 16, 2011
    TÌNH NÀY KHÔNG AI NỢ AI - Thơ mới & thơ tự do - Apr 26, 2009
    YÊU ÐƯƠNG - Thơ mới & thơ tự do - Mar 27, 2006
    HỢP CẨN - Thơ cổ điển & tiền chiến - Nov 06, 2005
    ÐỀN ÐÁP - Thơ mới & thơ tự do - Sep 03, 2005
    ÐÊM LỤC BÁT - Thơ mới & thơ tự do - Jul 26, 2005
    RƯỢU BUỒN - Thơ mới & thơ tự do - Jul 13, 2005
    XƯNG TỘI VỚI TÌNH - Thơ mới & thơ tự do - Jun 29, 2005
    HÔN - Thơ mới & thơ tự do - May 30, 2004
    KAMA SUTRA - Thơ mới & thơ tự do - May 21, 2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003