Oct 01, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
TRẢ TÌNH CHO YÊU
NGÔ TỊNH YÊN

Qua sông
mấy chuyến đò ngang
Qua năm
vài giấc kê vàng tan mau
Qua đường
lúc chẳng nhìn nhau
Qua tình
là tới niềm đau khôn cùng

NGÔ TỊNH YÊN

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003