Aug 03, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
TRÁI TIM KHÔNG CÓ TUỔI GIÀ
NGÔ TỊNH YÊN


Thơ là bạn hay là tình?
Là gì cũng đủ làm mình ngất ngư
Theo Thiền bình đẳng nhất như
Quá giang qua cõi thực hư xóa nhòa
Trái tim không có tuổi già
Nên hay xuống phố la cà đó đây.

Ngô Tịnh Yên


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003