Feb 26, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
BOLSA
NGÔ TỊNH YÊN

1

Bolsa
mưa ít nắng nhiều
Buổi sáng tổ quốc, buổi chiều quê hương

Bolsa
cũng ráng tròn vuông
Vương thì tội mà đi thương thế nào

Bolsa
túi đựng vàng thau
Trắng đen lẫn lộn nói đâu thành lời

Bolsa
bùng nổ một ngày
Giọng ca Tuấn Vũ, Trang Ðài Linda

2

Bolsa
kỷ niệm làm quà
Gặp nhau kể lại chuyện xa chuyện gần

Bolsa
yêu ghét một lấn
Có cần cũng vậy không cần cũng xong

Bolsa
dù có dù không
Nơi lòng ai cũng hình dung Sài Gòn

Bolsa
ngần ấy vui buồn
Ngần ấy chớp bể mưa nguồn trong nhau...

    Ngô Tịnh Yên
 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003