Jun 18, 2021   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
NGUYỄN ÐĂNG TUẤN


- đi làm ngành IT (điện toán),

- viết văn, thơ, nhạc, làm đài phát thanh trong sinh hoạt văn học nghệ thuật

- đã cộng tác với Văn, Làng Văn, Văn Tuyển, Thơ, Cỏ Thơm ..v.v...

- tổng thư ký đặc nhiệm tạp chí văn học Cỏ Thơm

- đặc trách chương trình Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật - Các Sáng Tác Mới - Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại

- Chủ tịch  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, thuộc Văn Bút Quốc Tế

- Đã có hai nhận định về thơ của Nguyễn Đăng Tuấn trong hai tác phẩm:

. Tác Phẩm Đẹp Của Bạn , của Hồ Trường An, Cỏ Thơm
. Văn Luận của Lưu Nguyễn Đạt, Cỏ Thơm

Đã phát hành:

. Dường Như Tôi Ngại Thốt Lời Yêu Em, thơ, Làng Văn 1999
. Cánh Chiều, tình ca Nguyễn Đăng Tuấn, phổ thơ Phạm Ngọc, Hurricane Production 2004
. cùng in trong nhiều tuyển tập văn học khác nhau:

http://saigonline.com/nguyendangtuan
 

Tất cả các bài của tác giả NGUYỄN ÐĂNG TUẤN:
    MÙA SAU - Thơ cổ điển & tiền chiến - Nov 22, 2013
    LẠI MẢI NON BỒNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Nov 16, 2013
    CHIỀU QUA - Thơ cổ điển & tiền chiến - Nov 10, 2013
    BÂY GIỜ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Nov 05, 2013
    ÐÔI NGÀY YÊU EM - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 30, 2013
    LỤC BÁT CHO NGƯỜI - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 04, 2013
    LÊN NON - Thơ mới & thơ tự do - May 20, 2010
    BÀI THƠ CHO NÀNG - Thơ mới & thơ tự do - Aug 31, 2009
    EM BỎ BÙA TA - Thơ mới & thơ tự do - Mar 05, 2009
    TA CUỘN TÌNH EM - Thơ mới & thơ tự do - Feb 18, 2009
    TẤM LÒNGTÔI TUYẾT ĐỔ TRẮNG PHAU - Thơ mới & thơ tự do - Dec 31, 2008
    VÔ TÂM TỊNH KHÚC - Thơ cổ điển & tiền chiến - Oct 22, 2007
    BÃI GHỀNH - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jul 14, 2007
    BUỒM CĂNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jun 11, 2007
    PHỐ NÚI THIỀN HOANG - Thơ cổ điển & tiền chiến - May 22, 2007
    LỤC BÁT MÙA THÁNG TƯ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 28, 2005
    NGÀY ANH THÂN ÐƠN - Thơ mới & thơ tự do - Apr 28, 2005

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003