Sep 29, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VÔ TÂM TỊNH KHÚC
NGUYỄN ÐĂNG TUẤN

rừng mưa cây trú lạc đường
bồ cây gốc rạ vô thường chân như
phải em chân bước quán từ
mê hồi tịnh độ nên từ tôi luôn

nguyễn đăng tuấn

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003