Sep 29, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
LẠI MẢI NON BỒNG
NGUYỄN ÐĂNG TUẤN


 

tôi buồn tôi lên non cao
leo lên cây mận với sào chông chênh
sao cho chẻ nắng bồng bềnh
cho đời bớt tội cho thênh thang lòng
em buồn em hỏi tôi không
hay ra bẻ lá xoè lông công vàng
thôi mai tôi kẻ võ vàng
lom khom xuống lũng làng chàng nhớ em

nguyễn đăng tuấn


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003