Sep 29, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
BÀI THƠ CHO NÀNG
NGUYỄN ÐĂNG TUẤN

này em từ những ngậm ngùi
đôi tay làm nũng đôi chân sỏi buồn
này em biển rộng mưa tuôn
chia vùng nắng hạn thành buôn bản mường
này em che mái tình cườm
đôi môi mật ngọt ngực thơm hiến chàng
này em tôi chết vô vàn
từ trong han hỏi tội nàng tôi mang

Nguyễn Ðăng Tuấn 
 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003