Aug 15, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
VŨ HOÀNG CHƯƠNG

Sinh ngày 5 tháng 5 năm 1916 tại Thị xã Nam Ðịnh, Bắc Việt.

Tốt nghiệp :

- Tú Tài toàn phần Chương trình Pháp.
- 2 Chứng chỉ Ðại Học Luật Khoa
- một số Chứng chỉ Cử nhân Toán Học, Ðại học Hà Nội

Ông đã lập Gia Đình từ 1944 với bà Đinh Thị Thục Oanh, chị ruột Thi Sĩ Đinh Hùng.

1945, ông rời Hà Nội, về Hậu phương dạy Văn và Toán tại một số trường Trung học Dân lập Huyện Ðông Quan, tỉnh Thái Bình.

1950, ông hồi cư tiếp tục sáng tác Thơ, dựng Kịch và Dạy học tại các trường Trung học công và tư tại Hà Nội.

1954-1975, Giáo sư Trường Trung học CHU VAN AN Sàigòn

TÁC PHẨM ÐÃ XUẤT BẢN:

Thơ Say,- Tập Thơ đầu tiên xuất bản năm 1940, do Nhà in Cộng lực, đường Hàng Cót, Hà Nội ấn hành

- Vân Muội, Vở Kịch đầu tiên được trình diễn tại Nhà Hát Lớn Hà Nội đêm 12 tháng12 năm 1942

- Mây, Thi Phẩn thứ hai, do Nhà Đời Nay xuất bản tại Hà Nội, năm 1943. Với thi phẩm này, Thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã được xác nhận Ngôi Vị cao trong Làng Thơ Việt Nam

- Kịch Thơ Trương Chi, gồm ba đoản kịch Trương Chi, Vân Muội và Hồng Diệp, do Nhà Anh Hoa xuất bản, Hà Nội, 1944.

Từ 1952 đến 1960, Ông hoàn thành các Tác Phẩm sau đây:
- Thằng Cuội, Kịch Thơ, trình diễn tại Nhà Hát lớn Hà Nội năm 1952
- Rừng Phong, Thơ, do Nhà Phạm Văn Tươi, ấn hành tại Sàigòn đầu năm 1951
- Hoa Đăng, Thơ do Nhà Văn Hữu Á Châu ấn hành năm 1959.

Từ năm 1960 đến 1969, Thi Sỹ Vũ Hoàng Chương rất lưu tâm đến việc phổ biến Thơ Văn Việt Nam trên Thi Đàn Quốc Tế sau khi đi dự Hội Nghị Thi Ca Quốc Tế tại Bỉ.

Tuy không được một Cơ quan Công quyền nào hỗ trợ và tài trợ, Ông đã tự lực cộng tác với Nhà Dịch Thuật kiêm Xuất Bản Nguyễn Khang dịch sang Anh và Pháp văn một số Thi Phẩm của Ông như:

- Communion < Cảm Thông >, Saigon, 1960.
- Les Vingt Huit Etoiles, Saigon,1961.
- Poèmes Choisis, Saigon, 1963.

Các Bản Dịch Pháp văn đều của Nữ Thi Sỹ Simone Kuhnen de La Coeuillerie . Từ Bản Pháp Văn này , được coi là Căn bản, nhiều Thi Sĩ Châu Âu khác đã chuyển sang Ý Ngữ, Đức Ngữ v.v...

Năm 1962, Ông ấn hành Tập Thơ Trời Một Phương.

Năm 1963 đánh dấu một sự chuyển hướng trong Tâm hồn Thi Sĩ với Tập Thơ Lửa Từ Bi, do Đoàn Thể Thanh Tăng xuất bản, và Tập Ánh Trăng Đạo Lý do Nha Tuyên Úy Phật Giáo ấn hành năm 1966
Vào năm này, Nhị Thập Bát Tú của Ông được in ra Đức Ngữ, do Nhà Xúât Bản Hoffmann tại Hambourg, và được phát hành khắp Thế Giới, nhân kỳ Hội Chợ Sách Frankfurt. Thi Phẩm này đã đánh dấu sự hiện diện của Thi Ca Việt nam tại các vùng Âu Châu Đức Ngữ. Nhan đề Đức Ngữ của Tập này là: Die Achtunndzwanzig Sterne

Năm 1967, Nhà Xuất Bản Vạn Hạnh cho ấn hành THi Phẩm Bút Nở Hoa Đàm . Tập Thơ này chưa kịp phát hành rộng rãi, thì bị cháy trong cơn binh lửa đầu Xuân Mậu Thân

Năm 1968, Cơ Sở Văn xuất bản Tập Thơ Cành Mai Trắng Mộng

Năm 1976, ông mất để lại 1 thi phẩm chưa xuất bản: Cô Gái Ma .

Tất cả các bài của tác giả VŨ HOÀNG CHƯƠNG:
    HOA QUỲNH - Thơ mới & thơ tự do - Dec 05, 2011
    ĐÀ GIANG - Thơ mới & thơ tự do - Nov 25, 2011
    NGUYỆN CẦU - Thơ mới & thơ tự do - Oct 10, 2011
    BÀI CA BÌNH BẮC - Thơ mới & thơ tự do - Feb 19, 2010
    SƯƠNG GIÓ BỒNG BỀNH - Thơ mới & thơ tự do - Aug 19, 2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003