Jun 06, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
ĐÀ GIANG
VŨ HOÀNG CHƯƠNG
Cắm thuyền sông lạ một đêm thơ,
Trăng thượng tuần cao sang ngập bờ.
Đâu đó Tầm Dương sầu lắng đợi,
Nghe hồn ly phụ khóc trên tơ.
 
Có lẽ ngàn xưa là đáy sông,
Đêm đêm giọt lệ gái xa chồng.
Đè theo đôi tiếng tỳ hư ảo
Dâng tới thuyền ai ngủ bến không.
 
Chén đã vơi mà ngập gió sương,
Men càng ngây ngây ngất ý Tầm Dương,
Gót xen Kỹ nữ đâu bên gối,
Tìm ái ân xưa, dễ lạc đường?
 
Cánh rượu thu tàn vạn dặm khơi,
Nẻo xanh hư thực đến muôn đời.
Ai đem xáo trộn sầu kim cổ?
Trăng nước Đà Giang, mộng Liêu Trai.
 
    VŨ HOÀNG CHƯƠNG,Thơ SAY

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003