Jun 06, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
HOA QUỲNH
VŨ HOÀNG CHƯƠNG
tưởng nguyệt đong đầy chén cảm quan
hương quỳnh đặc mãi nhạc mê man
thề hoa đến lúc khô lòng chén              
nách lá còn treo nốt nhạc phàm.
 
      VŨ HOÀNG CHƯƠNG

 

 

 
 

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003