Oct 01, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
THIÊN TÂM

Tên thật: ĐẶNG PHUƠNG TRẠCH
Sinh quán: Trà Vinh
Nghề nghiệp: Bác sĩ Y Khoa
Cư ngụ tại San Jose, USA

Góp mặt trong các Thi phẩm:

- Bốn Biển Thơ Chung Nối Nhịp Cầu - 1995
- Một Phía Trời Thơ 2,3,4,5 Thi Đàn Lạc Việt, 1997, 1999, 2001, 2003
- Tuyển Tập Xuân Thu, 1998.

 

Tất cả các bài của tác giả THIÊN TÂM:
    CÓ VÀ KHÔNG - Thơ cổ điển & tiền chiến - Dec 15, 2012
    ĐÊM XUÂN HOÀI CẢM - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jan 24, 2012
    CHIỀU XUÂN CHẠNH NHỚ - Thơ cổ điển & tiền chiến - Apr 01, 2009
    THƠ ĐIẾU NỮ SĨ MỘNG TUYẾT THẤT TIỂU MUỘI - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jul 19, 2007
    GỬI HUỆ THU - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jan 31, 2004
    MEN CHIỀU KỶ NIỆM - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jan 29, 2004
    THƠ THĂM BẠN THƠ ÐẦU NĂM DƯƠNG LỊCH - Thơ cổ điển & tiền chiến - Jan 04, 2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003