Aug 06, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CÓ VÀ KHÔNG
THIÊN TÂM

Có không, không có - có sao đành
Mình khuyết danh mà họ hữu danh
Cũng thẩn cũng thơ hay vạn lối
Cũng văn cũng vẽ giỏi trăm khoanh
Thay trời lập sử - chia phe phái
Mở đất đăng đàn hóa tướng khanh
Ðồng hội đồng thuyền - ta họp lại
Lên non ca hát - chuyển cao xanh

THIÊN TÂM


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003