Aug 06, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
GỬI HUỆ THU
THIÊN TÂM
Xuớng họa thanh cao có tội chi ?
Miễn lòng trong sáng tợ vần thi.
Thơ thường vốn chẳng bao người hiểu,
Thơ luật thời không mấy kẻ si.
Nghệ thuật chê đè vì nữ sắc,
Văn chương nhiếc móc tại thê nhi
Thôi thôi, đừng nản, đừng cay đắng
Thiên hạ tri âm chẳng thiếu gì !

Thiên hạ tri âm chẳng thiếu gì,
Ðừng quen chàng Thúc của Kiều nhi.
Thơ hay ý đẹp nhờ thơ mộng,
Kẻ ghét người ghen bởi kẻ si.
Hoài bão một đời đâu nhụt chí,
Tu hành ba kiếp mới nên thi.
Lời kia lẽ nọ hàng thân cận,
Truy xét cội nguồn, có khó chi !

Thiên Tâm
19-1-2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003